Atıkları Nasıl Ayrıştıracağım?


Evlerinizde ürettiğiniz atıklar için ayrı ayrı torbalara; cam, kâğıt, plastik, kompozit ve elektronik atık, atık piller gibi ürünlerinizi biriktirerek Atık Toplama Ünitelerine bırakabilirsiniz.

Ofisleriniz de ürettiğiniz atıkları ise ofisinizde bulanan geri dönüşüm kutularına atarak geri dönüşüm sürecine katkıda bulabilirsiniz.

Evrensel atıklar, yönetimden belediyelerin sorumlu olduğu atıklardır. Belediyeye bağlı kuruluşların ve evlerin ürettiği atıklardır.

Tıbbi atıklar; sağlık merkezlerindeki işlemlerden sonra ortaya çıkan tüm atıklardır.
Endüstriyel atıklar, endüstri sektöründe kullanılan maddelerden arta kalan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan atıklardır.

Tarımsal atıklar, bitkisel veya hayvansal ürünlerden işlenmesiyle elde edilen atıklardır.
Bahçe atıkları ise; park ve bahçelerde üretilen bitki atıklarıdır.

Çöp kavramı ise, içerisinden kâğıt, karton, cam, metal ve plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geriye kalan ve hiçbir şekilde geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olmayan artık malzemelerdir. Yeniden kazanımı ve kullanımı mümkün değildir. Yani çöplerin, depolanması veya bertaraf edilmesi gerekir. Çöplerin imha edilmesi gerekirken, geri dönüşümü mümkün olan atıklar yeniden hammadde olarak kullanılmak için işlenmektedir.Daha fazla atığın oluşumunun önlenmesi, geri dönüştürülebilmesi ve yeniden kazanımı için Atık Yönetim Yönetmeliğinin, Atık Yönetim Hiyerarşisi mevcuttur.
Atık Yönetimi Hiyerarşisi, öncelik sırasına göre önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf başlıklarından oluşmaktadı
Önleme;
Doğal kaynakları olabildiğince az kullanmak, Atık olarak değerlendirilen ürünleri tekrar kullanmak, Ürünlerin kullanım sürelerini uzatmak.

Azaltma;
Atık üreten endüstrilerde daha temiz teknolojiler geliştirmek ve bu temiz teknolojileri kullanarak üretilen atık miktarını minimize etmek, Endüstrilerin ambalaj kullanımını en aza indirmek, Ambalaj miktarını azaltmak amacı ile satın alınan malzemelerin büyük hacimlerde alınmasını sağlamak.

Yeniden kullanma;
Başta cam şişeler olmak üzere, kullanılan materyalleri temizleyerek tekrar kullanmak, Satın alınan maddelerin plastik kaplarını ihtiyaca yönelik olarak (saksı yapımı vs.) kullanmak.Geri dönüşüm;
Evde üretilen yemek, bahçe atıkları ve diğer organik atıklardan kompost üretmek, Cam, plastik, pil, metal, kâğıt, organik atıkların ayrı çöp kutularında toplanmasını sağlamak.

Enerji Geri Kazanımı;
Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklardan anaerobik (oksijensiz) çürütme, yakma, piroliz, gazlaştırma ve düzenli depolama sahası yöntemleri ile gaz elde edilmesidir. Elde edilen gaz yakıt olarak kullanılabilmekte ya da çeşitli işlemler sonucunda elektrik ve ısı elde edilebilmektedir.

Bertaraf;
Bu teknik, atık yönetimi hiyerarşisinde en son olarak tercih edilmesi gereken seçenektir.Çeşitli yöntemleri olmakla birlikte en iyi bertaraf şekli düzensiz atık depolama sahalarıdır. Dikkatli bir şekilde uygulanmadığında, çevreye olumsuz etkileri olan bertaraf seçeneği, yönetmeliğe göre uygulanmalıdır.