Hızla artan nüfus ile birlikte kentleşme ve endüstrileşme de artıyor. Doğal olarak üretilen atık miktarı da.

Günlük yaşantımızda ihtiyacımız olan ürünleri kullandıktan sonra, geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar üretiyoruz. Bu atıkların bir kısmı geri dönüştürülerek tekrar hammadde haline getirilip yeniden kullanılabilirken büyük bir kısmı ise yakılarak imha ediliyor.

Tabii geri dönüştürülen atık miktarını arttırabilmemiz için öğrenmemiz gereken önemli bir etken var. Çöp ve atık kavramları…

Çöp ve Atık kavramları arasında önemli farklar vardır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atıklar; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek kişi tarafından çevreye atılan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır. Atıklar, geri dönüşüm ve geri kazanım sayesinde yeniden hammaddeye dönüştürülerek tekrar kullanabilmesi mümkün olan artıklardır. Bu artıkların doğaya bırakılması çevre ve insan sağlığına zarar verebilir.

Atıklar; evrensel, tıbbi, endüstriyel, tarımsal ve bahçe atıkları olarak sınıflandırılabilir. Ve maalesef bu atıklar arasında sanayi ve bazı üretim tesislerinin kimyasal atıkları da mevcut. Evrensel atıklar, yönetimden belediyelerin sorumlu olduğu atıklardır. Belediyeye bağlı kuruluşların ve evlerin ürettiği atıklardır.

Tıbbi atıklar; sağlık merkezlerindeki işlemlerden sonra ortaya çıkan tüm atıklardır.
Endüstriyel atıklar, endüstri sektöründe kullanılan maddelerden arta kalan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan atıklardır.

Tarımsal atıklar, bitkisel veya hayvansal ürünlerden işlenmesiyle elde edilen atıklardır.
Bahçe atıkları ise; park ve bahçelerde üretilen bitki atıklarıdır.

Çöp kavramı ise, içerisinden kâğıt, karton, cam, metal ve plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geriye kalan ve hiçbir şekilde geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olmayan artık malzemelerdir. Yeniden kazanımı ve kullanımı mümkün değildir. Yani çöplerin, depolanması veya bertaraf edilmesi gerekir. Çöplerin imha edilmesi gerekirken, geri dönüşümü mümkün olan atıklar yeniden hammadde olarak kullanılmak için işlenmektedir.

Evrensel atıklar, yönetimden belediyelerin sorumlu olduğu atıklardır. Belediyeye bağlı kuruluşların ve evlerin ürettiği atıklardır.

Tıbbi atıklar; sağlık merkezlerindeki işlemlerden sonra ortaya çıkan tüm atıklardır.
Endüstriyel atıklar, endüstri sektöründe kullanılan maddelerden arta kalan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan atıklardır.

Tarımsal atıklar, bitkisel veya hayvansal ürünlerden işlenmesiyle elde edilen atıklardır.
Bahçe atıkları ise; park ve bahçelerde üretilen bitki atıklarıdır.

Çöp kavramı ise, içerisinden kâğıt, karton, cam, metal ve plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geriye kalan ve hiçbir şekilde geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olmayan artık malzemelerdir. Yeniden kazanımı ve kullanımı mümkün değildir. Yani çöplerin, depolanması veya bertaraf edilmesi gerekir. Çöplerin imha edilmesi gerekirken, geri dönüşümü mümkün olan atıklar yeniden hammadde olarak kullanılmak için işlenmektedir.